Sứ mệnh

Delta UPS và Stabilizers điện áp Inc cung cấp các giải pháp đáng tin cậy như là quyền lực bảo vệ cho việc cung cấp điện liên tục và các giải pháp điều tiết AC chính của các nhiệm vụ ứng dụng quan trọng của bạn cho hoàn thành sao lưu hệ thống điện. Delta Inc. nhằm mục đích hiệu quả trước và sau bán hàng dịch vụ hỗ trợ trên toàn cầu 7/24.
»Các giải pháp bảo vệ điện quan trọng
»Hệ thống điện khẩn cấp
»Năng lượng và điện liên tục