CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ
Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

CHỨNG CHỈ


19/08/2021

Chúng tôi công nhận chất lượng là nền tảng cho sự tốt đẹp của hoạt động kinh doanh của chúng tôi nên chúng tôi sẽ rà soát các mục tiêu chất lượng mỗi tháng một lần tại Hội nghị Giám đốc; để đảm bảo rằng có đầy đủ nguồn lực tồn tại trong công ty để đạt được Mục tiêu Chất lượng của chúng tôi.

Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình để họ được khuyến khích đóng góp cho Mục tiêu Chất lượng của chúng tôi và cung cấp cho họ thông tin rằng họ có thể nhìn thấy sự tiến bộ của chúng tôi.

Chúng tôi duy trì và phát triển một hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Châu Âu và Quốc tế TSEK, CE, ISO 2000. Chúng tôi liên tục đạt được mức độ thỏa mãn cao của khách hàng bằng cách hiểu, đáp ứng và vượt quá yêu cầu của khách hàng và nhu cầu của họ;

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu phát triển mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài với khách hàng và đối tác trong khuôn khổ các mối quan hệ hợp đồng rõ ràng; và chúng tôi liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp trợ giúp kỹ thuật và dịch vụ cho khách hàng trên toàn thế giới của chúng tôi 7/24