Các Biện Pháp An Toàn và Sức Khỏe Được Coi Trọng Hàng Đầu

Các Biện Pháp An Toàn và Sức Khỏe Được Coi Trọng Hàng Đầu

Các biện pháp án toàn và sức khỏe của công nhân được chúng tôi coi trọng hàng đầu. Đồ dùng bảo hộ: quần, áo, gang tay, giày… và mặt nạ phòng độc được trang bị cho công nhân kỹ càng, đầy đủ.