Bộ Lưu Điện UPS 3 Phase DS Series 200kVA – 500kVA

Dòng sóng hài đầu vào thấp (THD) Static Bypass và Maintenance Bypass Bảo vệ ngắn mạch, quá tải đầu ra……Chi tiết

Bộ lưu điện UPS 3/3Phase DS Series 10kVA-160kVA

Bộ lưu điện UPS 3/3Phase –  Công suất từ 10kVA-160kVA Dòng sóng hài đầu vào thấp (THD) Static Bypass và……Chi tiết

Bộ lưu điện UPS 3/3Phase SP Series 10kVA-120kVA

Delta Superrior Plus 300 Uninterruptible Power Supply 10 kVA – 120 kVAOnline 3 Phase Input 3 Phase Output TriLevel Technology……Chi tiết